Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

  1. Definicje

   1. Administrator – SAGES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c.
   2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
   3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
   4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   5. Serwis – strona internetowa Administratora zamieszczona pod adresem platforma.sages.pl.
   6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
  2. Administrator i kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

   1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy na wyżej wskazany adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@sages.pl.
  3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu

   1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera Dane osobowe  w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
  4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

   1. Korzystanie z serwisu

    1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
     1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
    2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   2. Świadczenie usług w ramach serwisu

    1. Dane osobowe są przetwarzane:
     1. w celu świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu, w tym usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych –  podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     2. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych spoczywających na Administratorze przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
     3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
     4. badania satysfakcji ze współpracy z Administratorem lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług
     5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
     6. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.
    2. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
    3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej opisanych celów.
   3. Formularze kontaktowe

    1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne Dane osobowe w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych Danych osobowych jest dobrowolne.
    2. Dane osobowe są przetwarzane:
     1. w celu obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
     2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
    3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
   4. Kandydaci do pracy lub współpracy

    1. Administrator zapewnia możliwość złożenia aplikacji na oferowane stanowiska za pośrednictwem formularzy dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.
    2. Dane osobowe są przetwarzane:
     1. W celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
     2. w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
     3. w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
     4. w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
     5. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    3. Podanie danych jest dobrowolne, ale – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy – niezbędne do udziału w rekrutacji.
   5. Marketing

    1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). Administrator wysyła informacje handlowe drogą elektroniczną i/lub prowadzi działania telemarketingowe wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Przekazywanie danych jest oparte na uzasadnionym interesie prawnym, którym jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Zasady wykorzystywania plików cookie

   1. Informacje ogólne o plikach cookie

    1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie. My podzieliliśmy je dla Ciebie na dwie grupy:
     1. Niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub  smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).
     2. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrazisz nam na to zgodę. Przeczytasz o nich więcej w następnej części naszej Polityki.
   2.  Rodzaje naszych plików cookie

    1. Niezbędne pliki cookie

     1. Niezbędne pliki cookie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie będziesz mógł prawidłowo korzystać z naszych usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).
     2. Wykorzystujemy następujące niezbędne pliki cookie:
      1. Własne pliki cookie – Cookie własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia szkolenia.
      2. Evenea – Podczas zapisywania się na wydarzenia promocyjne lub pobierania materiałów ze strony Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę EventLabs Sp. z o.o., która jest właścicielem serwisu Evenea.pl, z którego formularzy korzystamy. EventLabs Sp. z o.o. działa jako pośrednik w przekazywaniu danych osobowych pomiędzy Tobą a nami, jako administrator tych danych. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przez EventLabs Sp. z o.o. znajdziesz w ich polityce prywatności.
      3. Mailchimp – Korzystamy z usług MailChimp do zarządzania listą subskrybentów naszych newsletterów oraz do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailChimp, jako zewnętrzny dostawca, może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe za pomocą standardowych technologii branżowych. To pozwala nam monitorować i doskonalić newsletter. MailChimp używa plików cookie, unikalnych identyfikatorów, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii śledzenia. Dodatkowe informacje dotyczące zasad wykorzystywania danych są dostępne w ich polityce wykorzystywania plików cookie.
    2. Analityczne pliki cookie

     1. Nasza strona korzysta z analitycznych plików cookie. Analityczne pliki cookie umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, Twoja wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.
     2. Wykorzystujemy następujące analityczne pliki cookie:
      1. Google Analytics – Korzystamy z Google Analytics, aby śledzić statystyki naszej strony internetowej. Informacje zbierane za pomocą plików cookies, takie jak lokalizacja, przeglądarka, system operacyjny, adresy URL itp., są przekazywane i przechowywane przez Google Ireland Limited. Pliki cookies zawierają dane anonimowe, które nie identyfikują użytkownika. Google może udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami prawa lub w przypadku przetwarzania ich w imieniu Google. Więcej szczegółów na temat Google Analytics, plików cookies, bezpieczeństwa danych i polityki prywatności można znaleźć w ich polityce wykorzystania plików cookie.
      2. Hotjar – Hotjar pomaga analizować zachowanie użytkowników witryny, wykorzystując narzędzia takie jak mapy termiczne, nagrania sesji i ankiety, co umożliwia uzyskanie ich opinii. To narzędzie uzupełnia tradycyjne metody analityki internetowej, takie jak Google Analytics. Podczas odwiedzania naszej strony Hotjar gromadzi informacje, takie jak dostawca usług internetowych, strona, z której użytkownik przychodzi, obszary witryny, które odwiedzasz, data i czas trwania wizyty, oraz dane urządzenia, takie jak typ urządzenia, system, rozdzielczość ekranu, język, kraj i rodzaj przeglądarki. Twój adres IP jest przetwarzany podczas sesji, ale jest obcinany i usuwany przed zapisaniem na serwerach Hotjar. Więcej na temat cookie tego narzędzia znajdziesz w ich polityce wykorzystania plików cookie.
      3. YouTube –  Na naszych stronach umieszczamy filmy z serwisu YouTube. Do tego celu wykorzystywane są pliki cookies od Google. Pliki cookies są aktywowane jedynie podczas odtwarzania wideo zgodnie z ich polityką wykorzystania plików cookie.
      4. Vimeo – Na naszych stronach umieszczamy filmy z serwisu Vimeo. Pliki cookies są aktywowane jedynie podczas odtwarzania wideo zgodnie z ich polityką wykorzystania plików cookie.
    3. Marketingowe pliki cookie

      1. Stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które są Ci wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, możesz otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagowałeś na nasze reklamy. Jeżeli zrezygnujesz z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą Ci ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.
      2. Wykorzystujemy następujące marketingowe pliki cookie:
       1. Google – Ta strona wykorzystuje Google Ads, platformę reklamową od Google, która umożliwia prezentację linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania Google oraz reklam na stronach współpracujących z Google, takich jak strony remarketingowe zgodnie ze swoją polityką wykorzystania plików cookie. Aby mierzyć skuteczność działań reklamowych i zoptymalizować je, strona używa funkcji śledzenia konwersji. Ta funkcja dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu w reklamę, co umożliwia śledzenie zainteresowania stroną oraz innych konwersji z reklamy. Dodatkowo, funkcja reklamowa Google Analytics, gdy jest aktywowana, pozwala skonfigurować odbiorców, czyli tworzyć listy użytkowników, którzy wykonali określone działanie na stronie, a następnie udostępnia te listy do kierowania reklam.
       2. Facebook – Nasza strona wykorzystuje pixel Facebooka w celu oceny skuteczności reklamowania strony za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook oraz optymalizacji prezentowanych reklam zgodnie z ich polityką wykorzystania plików cookie. Pixel Facebooka to narzędzie, które umożliwia pomiar efektywności reklam poprzez analizę działań użytkowników na stronie. Proces ten związany jest z użyciem plików cookie dostarczanych przez firmę Facebook. Dane z pixela są używane w celu wyświetlania reklam przed odpowiednią grupą odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, w tym tzw. look-alike, analizowania rezultatów kliknięć w reklamy zarówno przy użyciu narzędzi reklamowych Facebooka, jak i na samej stronie oraz korzystania z innych narzędzi reklamowych Facebooka, takich jak custom audience.
  1. Zgoda na instalację plików cookie

   1. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję „Zaakceptuj wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.
   2. Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookie Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.
  2.  Brak zgody na instalację plików cookie

   1. Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję “Dostosuj wszystkie ”. Następnie wybierając “Potwierdź” odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.
  3.  Modyfikowanie ustawień plików cookie

   1. Możesz szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola „Dostosuj wszystkie” na wyświetlonym Ci banerze cookie.
  4.  Dane osobowe

   1. Ponieważ niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie stanowią dane osobowe chcemy, abyś znał/a prawa, które przysługują Ci na gruncie RODO:
   2. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest SAGES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
   3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji).
   4. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajdziesz w innych sekcjach naszej Polityki prywatności.
  5.  Wycofanie zgody

   1. Śledzenie danych można wyłączyć, m.in. pod adresem przygotowanym przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
   2. Większość przeglądarek pozwala użytkownikom na zarządzanie plikami cookie w ustawieniach preferencji. Ograniczenie zdolności witryn do ustawiania plików cookie może jednak wpłynąć negatywnie na ogólną jakość korzystania z witryny.
  6.  Zmiany w polityce plików cookie

   1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki plików cookie w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w polityce plików cookie będą publikowane na stronie https://platforma.sages.pl/polityka-prywatnosci.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania:
   1. korzystanie z serwisu – przez okres świadczenia usług, a w pozostałym zakresie nie dłużej, niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
   2. świadczenie usług – przez okres świadczenia usług, przez czas wymagany przepisami prawa, do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu prawnego), a w każdym razie nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń;
   3. formularze kontaktowe – nie dłużej niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   4. kandydaci do pracy i współpracy – przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – nie dłużej niż 12 miesięcy, a w każdym razie nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń;
   5. marketing – tak długo, jak to niezbędne do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu (lub cofnięcia zgody na wysyłanie informacji handlowej albo na prowadzenie marketingu bezpośredniego przy użyciu telefonicznych urządzeń końcowych).
  2. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 2. Uprawnienia użytkownika

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści Danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  2. W zakresie, w jakim Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez kontakt na adres siedziby Administratora oraz pisząc na adres iod@sages.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego przed jej cofnięciem.
  3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 3. Odbiorcy danych

  1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, consultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podwykonawcom zaangażowanym przez Administratora w świadczenie usług, trenerzy i wykładowcy, osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, z zakresu obsługi szkoleń, drukarskie i archiwizacyjne, płatnicze,
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu

  1. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie profiluje osób, których dane dotyczą.
 5. Przekazywanie danych poza EOG

  1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   2. przeprowadzenie oceny skutków transferu (Transfer Impact Assessment);
   3. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.
 6. Zmiany polityki prywatności

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 31 stycznia 2024 roku.
© Sages 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone