Clean Architecture

Clean Architecture

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia kariery

Co osiągniesz w czasie trwania kursu?

Kurs omawia wykorzystanie dobrych praktyk związanych z architekturą, jakością oprogramowania oraz jego utrzymywaniem. Podczas kursu zapoznasz się z teorią, najczęstszymi problemami oraz praktycznym zastosowaniem wzorców/praktyk/technik takich jak architektura hexagonalna, CQRS, test-driven development, domain-driven design i wiele innych.

Kurs NIE MA na celu kompleksowego omówienia każdej z technik, a pokazanie ich praktycznego zastosowania w codziennym rozwoju aplikacji.

Dlaczego kurs Clean Architecture?

 • Nauczysz się praktycznego wykorzystania architektury heksagonalnej, Domain-Driven Design, CQRS, TDD i wiele innych
 • Poznasz sposoby szybkiej refaktoryzacji kodu
 • Dowiesz się jak wykorzystywać poprawnie wykorzystywać informacje generowane przez narzędzia do analizy kodu
 • Dowiesz się kiedy pozwalać sobie na odstępstwa od reguł narzuconych przez techniki wytwarzania dobrej jakości kodu
 • Nauczysz się jak przekładać wiedzę biznesową na kod
 • Nauczysz się testować kod w taki sposób, aby umożliwiał nieustanny refactoring

Cel kursu Clean Architecture

 • Nauka praktycznego wykorzystania wzorców, narzędzi i technik związanych z tworzeniem i utrzymywaniem wysokiej jakości oprogramowania.

Skuteczna nauka online

20 h nagrań e-learningowych

Poziom

średniozaawansowany

Doświadczeni trenerzy

Skorzystaj na doświadczeniu najlepszych ekspertów w branży

PROGRAM KURSU

jQuery UI Accordion – Default functionality

Wprowadzenie

 • Różne aspekty jakości oprogramowania
 • Prewencja – przegląd technik i praktyk ułatwiających dbanie o jakość

Architektura aplikacji

 • Architektura Hexagonalna
 • Command Query Responsibility Segregation

Testowanie aplikacji

 • Statyczna analiza kodu
 • Piramida testów
 • Test-Double Patterns
 • Testowanie architektury

Utrwalanie danych

 • Continuous Refactoring
 • Continuous Integration
 • Test-Driven Development
Domain-Driven Design
 • Value Object
 • Entity
 • Aggregate
 • Omówienie pozostałych wzorców
 • Praktyczne wykorzystanie wzorców DDD
Rozwój aplikacji
 • Event Storming
 • Consumer-Driven Contract
 • Uzupełnianie procesu biznesowego
Modyfikowanie istniejących funkcjonalności
 • Analiza wymagań
 • Projekt rozwiązania
 • Implementacja rozwiązania
Praca z Legacy Code
 • Anti-Corruption Layer
 • Strangler Pattern
 • Refaktoryzacja do wzorców

Przeczytaj opinie o kursie

Czy kurs Clean Architecture przeznaczony jest dla Ciebie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy:

Wymagania wstępne:

 • chcą dowiedzieć się jak w praktyce wykorzystać wzorce i techniki takie jak: architektura hexagonalna, CQRS, test-driven development, domain-driven design, consumer-driven contract, etc.
 • chcą tworzyć aplikacje, których architektura ułatwia ich rozwój i wprowadzenie zmian
 • chcą tworzyć aplikacje, które łatwo utrzymywać i rozwijać
 • chcą pisać testy ułatwiające bezpieczną modyfikację i refaktoryzację
 • kurs będzie prowadzony na przykładzie Javy (Spring, JPA, JUnit), jednak są one wykorzystywane jedynie do demonstracji rozwiązań, więc wymagana jest jedynie ich podstawowa znajomość

 

 

 

Dlaczego warto zainwestować w kurs Clean Architecture?

Warsztatowy charakter zajęć

Podczas kursu będziemy wspólnie budować aplikację z wykorzystaniem wiedzę zdobytej podczas przerabiania kolejnych modułów. Będziemy mierzyć się z rzeczywistymi problemami i omówimy sobie sposoby ich rozwiązywania.

 

Najlepsze praktyki

W trakcie trwania kursu uczestnik nie tylko zapozna się z technikami pozwalającymi na wytwarzanie i rozwój aplikacji charakteryzującej się wysoką jakością, ale dowie się również jak wykorzystywać je na co dzień oraz w których miejscach można pozwolić sobie na pewne skróty i odstępstwa od reguły.

Przekrojowość

Zakres kursu obejmuje zapoznanie się i praktyczne wykorzystanie technik tworzenia aplikacji, jej rozwoju i refaktoryzacji oraz testowania.

 
 
 

Doświadczenie

Trener z wieloletnim stażem, który od lat specjalizuje się w tematach związanych z jakością oprogramowania.

Poznaj autora – Sebastian Malaca

Sebastian Malaca jest doświadczonym architektem i liderem specjalizującym się w programowaniu i projektowaniu obiektowym oraz technikach i praktykach pozwalających tworzyć kod wysokiej jakości.

Głównymi obszarami jego zainteresowań jest praktyczne wykorzystanie refaktoryzacji, testowania oraz technik wytwarzania oprogramowania w pracy z istniejącym kodem zarówno na poziomie pojedynczych klas jak i całych aplikacji. 

Jest również prelegentem (JDD, GeeCon, Confitura, Devoxx, etc.), blogerem (Let’s talk about Java, DZone, JavaCodeGeeks) oraz trenerem i konsultantem w firmie Sages

Zamówienie

599.00

PLN

Zamów
© Sages 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone