Junior Java Developer

Junior Java Developer

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia kariery jako Junior Java Developer

Podczas kursu rozwojowego Junior Java Developer:

 • Poznasz składnię języka oraz obowiązujące konwencje programistyczne
 • Dowiesz się, czym jest programowanie obiektowe oraz nauczysz się modelować i rozwiązywać problemy z jego pomocą
 • Wykorzystasz popularne narzędzia deweloperskie
 • Zapoznasz się z dobrymi praktykami i najważniejszymi wzorcami projektowymi związanymi z OOP
 • Zrozumiesz, na czym polega testowanie jednostkowe i dlaczego powinno być ono standardem podczas tworzenia kodu
 • Przygotujesz się do dalszego rozwoju swojej kariery

Skuteczna nauka online

42h nagrań e-learningowych aktualizowanych do najnowszych wersji Javy

Przygotowanie do OCP

Przygotowanie do egzaminu Oracle Certified Professional: Java SE 17 Developer

Doświadczeni trenerzy

Skorzystaj na doświadczeniu najlepszych ekspertów w branży

PROGRAM KURSU

jQuery UI Accordion – Default functionality

Wprowadzenie do programowania w Javie

 • Środowisko programistyczne i jego przygotowanie
 • Maszyna wirtualna Javy
 • Kompilowanie, uruchamianie
 • Tworzenie i konfigurowanie projektu
 • Podział aplikacji na pakiety i wykorzystanie importów
 • Podstawowe typy danych
 • Operatory
 • Tablice
 • Instrukcje sterujące

Narzędzia programistyczne

 • Debugowanie kodu
 • Zarządzanie zależnościami z użyciem Maven oraz Gradle
 • Podstawy pracy z systemem kontroli wersji Git
 • Lintowanie, auto-formatowanie kodu

Programowanie obiektowe

 • Wprowadzenie do programowania obiektowego
 • Budowanie abstrakcji z użyciem klas i obiektów
 • Ochrona i ukrywanie informacji z wykorzystaniem modyfikatorów dostępu
 • Dziedziczenie i Polimorfizm
 • Programowanie z użyciem interfejsów i klas abstrakcyjnych
 • Kompozycja vs. dziedziczenie
 • Typy zagnieżdżone
 • Wybrane wzorce projektowe związane z OOP

Wybrane elementy SDK

 • Prawidłowa implementacja metod equals i hashcode
 • Obsługa wyjątków
 • Praca z tekstem (formatowanie, tokenizacja, parsowanie, wyrażenia regularne)
 • Praca z datą i czasem
 • Lokalizacja
 • Typy wyliczeniowe
 • Adnotacje

Kolekcje i typy generyczne

 • Wprowadzenie do typów generycznych
 • Tworzenie generycznych interfejsów, klas oraz metod
 • Klasyfikacja kolekcji dostępnych w Javie (listy, zbiory, kolejki, mapy)
 • Charakterystyka i zastosowanie najważniejszych implementacji
 • Lambdy oraz interfejsy funkcyjne
 • Operowanie na kolekcjach z użyciem strumieni

Obsługa wejścia / wyjścia

 • Praca z systemem plików
 • Strumienie tekstowe i binarne
 • Tworzenie, odczyt i zapis plików różnego typu
 • Serializacja / desarializacja obiektów
 • Najważniejsze elementy NIO.2

Programowanie wielowątkowe

 • Terminologia
 • Tworzenie i koordynacja pracy wątków
 • Egzekutory
 • Synchronizacja wątków z użyciem blokad jawnych i niejawnych
 • Wykorzystanie istotnych elementów java.util.concurrent
 • Lekkie wątki

Bazy danych

 • Wprowadzenie do modelu relacyjnego i języka SQL
 • Komunikacja z bazą danych przy użyciu JDBC API
 • Praca z danymi – tworzenie, odczyt, aktualizacja i usuwanie rekordów
 • Obsługa błędów
 • Zarządzanie transakcjami
 • Dobre praktyki

Testy jednostkowe

 • Definicja i zakres odpowiedzialności
 • Cechy dobrych testów jednostkowych
 • Tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem narzędzia JUnit
 • Izolacja zależności z użyciem Mockito i obiektów zastępczych

Przeczytaj opinie o kursie

Poznaj autora – Mateusza Kamińskiego

Absolwent informatyki Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, obecnie Engineering Manager w Sages. Przez wiele lat prowadził zespoły programistyczne wytwarzające współczesne oprogramowanie, kładąc przy tym nacisk na jakość i elastyczność tworzonych rozwiązań.
Od kilku lat lider zespołu technicznego Sages który to w niedługim czasie z niewielkiego startupu rozwinął się w software house.

Od początków kariery był mentorem w zespołach programistycznych, prowadził bootcamp z Javy w Kodilli, a aktualnie prowadzi dodatkowo zajęcia projektowe z programowania aplikacji na Politechnice Warszawskiej.

Zamówienie

Kategorie:

2900.00

PLN

Zamów
© Sages 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone