Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Zdobądź kompetencje najszybciej rozwijającego się obszaru Sztucznej Inteligencji

Dlaczego kurs Przetwarzanie języka naturalnego?

Kurs przekrojowo omawia tematykę przetwarzania języka naturalnego – od wprowadzenia teoretycznego, przez wykorzystanie najnowszych metod uczenia maszynowego, aż po zastosowania praktyczne.

Przetwarzanie języka naturalnego to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się obszarów Sztucznej Inteligencji, dzięki czemu stale powiększa się zakres zastosowań metod NLP w praktyce – w nauce, biznesie i codziennym życiu. Zdobywając kompetencje z tego obszaru, stajesz się jedną z najbardziej poszukiwanych osób na rynku pracy, a także otwierasz sobie furtkę do samodzielnej pracy biznesowej na perspektywicznym rynku. Jest to też okazja do tego, by jednocześnie zdobyć kompetencje w obszarze ogólnej Sztucznej Inteligencji, a więc poznać metody analizy danych, uczenia maszynowego, a także sieci neuronowe i deep learning.

Co będę umieć, gdy zrobię cały kurs z Przetwarzania Języka Naturalnego?

 • Będziesz w stanie podjąć pracę w obszarze przetwarzania języka naturalnego lub – znając problematykę i specyfikę tego obszaru – rozwijać własne przedsięwzięcia biznesowe w tym obszarze. 
 • Będziesz posiadać unikalne kompetencje, pozwalające Ci podejmować projekty związane z obszarem analizy danych, sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego – w szczególności języka polskiego.

Co otrzymam, kupując kurs?

Otrzymasz unikalny, kompleksowy kurs, który omawia zarówno niezbędne podstawy w zakresie metody analizy danych i uczenia maszynowego, jak i najbardziej aktualne zagadnienia z obszaru przetwarzania języka naturalnego. Kurs jest unikalny, ponieważ zawiera specyficzną wiedzę na temat przetwarzania języka polskiego, pochodzącą od najlepszych ekspertów z tego obszaru – twórców poszczególnych metod, modeli i zbiorów danych.

Skuteczna nauka online

40 h nagrań e-learningowych

Poziom

średniozaawansowany

Doświadczeni trenerzy

Skorzystaj na doświadczeniu najlepszych ekspertów w branży

PROGRAM KURSU

jQuery UI Accordion – Default functionality

Wprowadzenie

 • Czym jest Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)?
 • Dlaczego warto się tym zajmować i dlaczego właśnie teraz?
 • Co stanowi największe wyzwanie w NLP?
 • Najciekawsze zastosowania NLP
 • Co jest potrzebne, aby zajmować się NLP (narzędzia, algorytmy, matematyka)

Czy maszyny mogą zrozumieć język naturalny?

 • Poziomy analizy języka naturalnego
 • Jak analizować język mówiony?
 • Jak maszyna “widzi” tekst?
 • Potoki przetwarzania
 • Architektura rozwiązań NLP

Podstawy: słowa, zdania i dokumenty

 • Tokenizacja: podział tekstu na słowa
 • Stemming i lematyzacja
 • Reprezentacja bag-of-words
 • Odległość edycyjna
 • Wyrażenia regularne
 • N-gramy
 • Podział na zdania
 • TF-IDF
 • Regularyzacja modelu

Nieco lingwistyki: znakowanie morfosyntaktyczne i gramatyki

 • Zasoby językowe
 • Analiza morfosyntaktyczna
 • Znakowanie morfosyntaktyczne
 • Gramatyki
 • Rozkład zależnościowy

Podstawy uczenia maszynowego w NLP

 • Uczenie nadzorowane a nienadzorowane
 • Latent Semantic Indexing (LSI)
 • Liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA)
 • Regresja logistyczna
 • Typowe algorytmy uczenia maszynowego: Naive Bayes, SVM, CRF

Zastosowania I

 • Indeksowanie i przeszukiwanie tekstu
 • Grupowanie i klasyfikacja tekstów (podejścia ML)
 • Ujednoznacznianie sensu słów (word sense disambiguation)
 • Rozpoznawanie jednostek nazewniczych (named entity recognition)

Sieci neuronowe

 • Najprostsza sieć neuronowa
 • Czym jest głębokie uczenie (deep learning)?
 • Reprezentacje wektorowe (zanurzenia słów i dokumentów), word2vec, glove, elmodoc2vec
 • Sieci RNN
 • Sieci CNN
 • Sieci LSTM
 • Mechanizm uwagi i modele typu Encoder-Decoder
 • Typowe architektury sieci i wykorzystanie pretrenowanych modeli:BERT, RoBERTa, DistillBERT GPT, GPT-2, GPT-3, XLM, Transformers

Zastosowania II

 • Grupowanie i klasyfikacja tekstów (podejścia DL)
 • Ekstrakcja informacji (information extraction)
 • Wyszukiwanie semantyczne w tekście
 • Analiza wydźwięku (sentiment analysis)
 • Systemy dialogowe (chatboty)
 • Analiza koreferencji (coreference analysis)
 • Tworzenie podsumowań (summarization)

Rozpoznawanie mowy

 • Opis problemu
 • Historia i różne podejścia: izolowane/regułowe, HMM, WFST, hybrydowe, E2E
 • Wprowadzenie do modelowania akustycznego
 • Modelowanie języka w rozpoznawaniu mowy: gramatyki formalne, statystyczne modele języka
 • Dekodowanie w rozpoznawaniu mowy: n-best i kraty, rescoring i wykorzystanie NNLM

Zakończenie

 • Ciekawe zasoby: materiały edukacyjne, zasoby dla języka polskiego, konkursy: SemEval, PolEval, GLUE, KLEJ
 • Dalsze kroki
 • Obiecujące kierunki badawcze

Przeczytaj opinie o kursie

Poznaj autorów kursu

dr inż. Łukasz Kobyliński

Chief Science Officer w Sages, Data Scientist w SigDelta oraz adiunkt w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Uczestnik takich konferencji, jak PKDD, LREC, TSD, czy LTC. Pracował w projektach komercyjnych związanych z ekstrakcją informacji, agentami dialogowymi, czy odpowiadaniem na pytania.

dr hab. Piotr Pęzik

Profesor UŁ w Instytucie Anglistyki, autor prac naukowych i rozwiązań informatycznych z dziedziny językoznawstwa korpusowego i komputerowego. Obszarem jego zainteresowań językoznawczych jest frazeologia dystrybucyjna w ujęciu korpusowym. Był wykonawcą i kierownikiem krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych, m.in. NKJP, CESAR, PLEC, BootStrep.

dr inż. Michał Marcińczuk

Adiunkt w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie ekstrakcji informacji, automatyzacji wyszukiwania danych tekstowych, rozpoznawania jednostek nazewniczych, czy ujednoznaczniania sensu słów.

dr inż.Danijel Korzinek

Adiunkt w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Wykonawca w wielu projektach naukowych i badawczo rozwojowych, w tym CLARIN-PL, EU-Bridge, SYNAT, SENAT, czy LUNA. Autor i współautor ponad 20 artykułów naukowych.

dr Alina Wróblewska

Adiunkt w Zespole Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Specjalistka w dziedzinie morfoskładniowego oraz semantycznego przetwarzania języka naturalnego, w szczególności parsowania zależnościowego oraz semantyki wektorowej. Posiada doświadczenie w tworzeniu zasobów do trenowania modeli NLP. Wyniki swoich badań naukowych prezentowała na konferencjach, m.in. ACL, EMNLP, LREC.

Patryk Pilarski

Data scientist i trener z kilkuletnim doświadczeniem. Pracuje z danymi w każdym rozmiarze i kształcie – od dużych po małe, od liczb po tekst. Nieustannie poszukuje interesujących wyzwań oraz możliwości pracy z ciekawymi technologiami, w związku z czym pracował w licznych projektach łączących w sobie wyzwania z zakresu analizy i inżynierii danych.


Zamówienie

1999.00

PLN

Zamów
© Sages 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone