Spring Framework

Spring Framework

Zdobądź kwalifikacje niezbędne do stworzenia kompletnej aplikacji od warstwy dostępu, aż po usługi REST/ interfejs użytkownika

Efektywna formuła nauki w trybie e-learning Masterclass

 • Opanujesz Spring framework w stopniu pozwalającym na jego wykorzystanie w realnym projekcie
 • Unikniesz błędów popełnianych przez osoby zaczynające samodzielną naukę
 • Systematyczna aktualizacje materiałów i praca z najnowszą wersją Spring
 • Podniesiesz swoje umiejętności, a także wartość na rynku, dzięki czemu łatwiej otrzymasz nową pracę, awans lub podwyżkę

Co osiągniesz w czasie trwania kursu?

 • Będziesz rozumiał i potrafił zastosować najważniejsze elementy Spring framework
 • Będziesz umiał efektywnie wdrożyć i wykorzystać Spring framework w prawdziwym projekcie
 • Będziesz w stanie testować aplikacje oparte o Spring zarówno na poziomie jednostkowym jak i integracyjnym
 • Będziesz tworzył lepsze i bardziej profesjonalne aplikacje oparte o framework, który jest de facto standardem na rynku
 • Będziesz miał praktyczną wiedzę zgodną z zakresem wymaganym na egzamin Spring Professional
 • Będziesz posiadał kwalifikacje pożądane wśród pracodawców

Skuteczna nauka online

40h nagrań e-learningowych

Poziom

średniozaawansowany

Doświadczeni trenerzy

Skorzystaj na doświadczeniu najlepszych ekspertów w branży

PROGRAM KURSU

jQuery UI Accordion – Default functionality

Wprowadzenie do kursu Spring Framework

 • Charakterystyka i możliwości frameworku
 • Idiomy i praktyki wykorzystywane w Spring (wstrzykiwanie zależności, programowanie aspektowe, wykorzystanie interfejsów, wzorce projektowe)
 • Zapoznanie ze środowiskiem developerskim
 • Tworzenie i konfigurowanie projektu
 • Praca z dokumentacją / dodatkowe źródła wiedzy

Kontener Spring

 • Idea IoC oraz wstrzykiwanie zależności
 • Odpowiedzialność i zasada działania kontenera
 • Przegląd implementacji dostępnych kontenerów
 • Komponenty zarządzane – konfiguracja, wstrzykiwanie, zasięg, cykl życia
 • Programowanie przez zdarzenia
 • Inne istotne elementy (Resources, Converters, PostProcessors)

Programowanie aspektowe

 • Wprowadzenie – koncepcja, możliwości i potencjalne zastosowanie
 • Realizacja AOP na poziomie Spring (dynamic proxies vs. CGLIB)
 • Desygnatory
 • Implementacja i konfiguracja aspektów m.in. typy advice, przechwytywanie argumentów, rezultatów oraz wyjątków z metod

Utrwalanie danych

 • Konfigurowanie połączenia do bazy
 • Transakcje – definicja, parametry (propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności)
 • Menedżer transakcji – sposób działania, dostępne implementacje, konfiguracja, deklaratywne zatwierdzanie / wycofywanie transakcji
 • Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
 • Tworzenie i mapowanie encji
 • Zarządzanie relacjami
 • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 • Wprowadzenie do projektu Spring Data
 • Praca z repozytoriami – DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady, własne implementacje repozytoriów Spring Data w kontekście nierelacyjnych bazy danych
 • Wykorzystanie pamięci podręcznej (cache abstraction)

Usługi REST

 • Założenia architektury REST
 • Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów – mapowanie, wstrzykiwanie parametrów, nagłówków i ciasteczek, statusy odpowiedzi
 • Obsługa wyjątków
 • Konwertery i obiekty transferowe
 • Integracja z frameworkami webowymi (Angular)
 • Dokumentacja API z wykorzystaniem Swagger

Warstwa webowa

 • Spring MVC – istotne komponenty i ich konfiguracja, cykl obsługi żądania, web scopes
 • Budowa i mapowanie kontrolerów
 • Tworzenie widoków – szablony, obsługa formularzy, walidacja, internacjonalizacja
 • Sesja i zarządzanie stanem
 • Integracja z innymi technologiami

Spring Boot

 • Przeznaczenie, możliwości, zasada działania
 • Budowanie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji
 • Klasy konfiguracyjne / autokonfiguracja
 • Zmiana ustawień domyślnych
 • Migracja do Spring Boot

Spring WebFlux

 • Wstęp do programowania reaktywnego i biblioteki Reactor
 • Podstawy frameworka WebFlux
 • Budowanie reaktywnych aplikacji
 • RxJava / RxJS jako alternatywne przykłady reaktywnych bibliotek

Integracja

 • Wprowadzenie
 • Integracja Java EE (JMS,EJB,JNDI)
 • WebSockets, Email, Scheduler

Testowanie

 • Wprowadzenie do testowania jednostkowego
 • Narzędzia xUnit
 • Obiekty zastępcze i wykorzystanie biblioteki Mockito
 • Cechy dobrych testów
 • Wprowadzenie do TDD
 • Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług i kontrolerów
 • Testy integracyjne

Wprowadzenie do Spring Security

 • Architektura, komponenty i podstawowe usługi
 • Konfiguracja bezpieczeństwa (uwierzytelnianie, autoryzacja dostępu) na poziomie webowym i metod poszczególnych komponentów
 • Zabezpieczenie usług REST (tokeny JWT, OAuth2)
 • Bezpieczna komunikacja

Wdrażanie

 • Wprowadzenie do konteneryzacji z wykorzystaniem Dockera
 • Wdrożenie aplikacji na VPS
 • Ciągła integracja z użyciem Jenkins
 • Bonus: Wprowadzenie do Spring Cloud
 • Bonus: Wprowadzenie do Kubernetes

Przeczytaj opinie o kursie

Poznaj autora – Łukasza Andrzejewskiego

Mam ponad 15-letnie doświadczenie na sali szkoleniowej. W ciągu ostatnich 5 lat przeszkoliłem ponad 1000 osób. Przeprowadzałem szkolenia dla największych firm z branży bankowej, ubezpieczeniowej, czy informatycznej. Między innymi dla: Santander Bank Polska S.A., ERGO Hestia, Asseco Poland czy Orange. Specjalizuję się w szeroko pojętych technologiach Java, rozwiązaniach frontendowych i mobilnych. W Sages jestem Partnerem / Head of Technology – wspieram merytorycznie rozwój oferty szkoleniowej. Przygotowuję i prowadzę szkolenia jako trener wiodący, biorę udział w realizacji projektów IT oraz oferuję konsultacje w zakresie doboru architektury i/lub  technologii. 

© Sages 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone