Umowy IT

Umowy IT

Naucz się tworzyć i negocjować umowy IT

Dobrze przygotowana umowa daje poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności zarówno wykonawcy jak i zamawiającemu projekt IT. Umowa powinna być instrukcją obsługi projektu technologicznego i praktycznym narzędziem przyspieszającym prace. Nawet jeśli projekt z jakiegoś powodu się nie uda, a zdarza się to statystycznie w ok. 50% przypadków, strony będą wiedziały jak w takiej sytuacji postąpić.
Dobra umowa IT ogranicza koszty.

Dla kogo jest ten kurs online?

 • dla właścicieli software house’ów
 • dla osób negocjujących kontrakty IT
 • dla programistów freelancerów​
 • dla startupów i firm korzystających z usług software house’ów

Czego nauczysz się z naszego kursu?

 • Poznasz kluczową terminologię prawniczą stosowaną w umowach IT
 • Poznasz najczęstsze błędy w umowach IT
 • Poznasz najczęściej występujące umowy w branży IT
 • Dowiesz się jak napisać umowę z pracownikiem oraz współpracownikiem
 • Nauczysz się jak analizować umowy IT
 • Poznasz kwestie dotyczące własności intelektualnej w umowach IT
 • Zobaczysz jak wyglądają prawdziwe umowy przetestowane w boju
 • Dowiesz się jak zadbać o kwestie związane z RODO w projektach IT
 • Nauczysz się negocjować umowy IT zarówno ze strony wykonawcy jak i zamawiającego
 • Nauczysz się pisać umowy IT

Skuteczna nauka online

8h nagrań e-learningowych

Poziom

średniozaawansowany

Doświadczeni trenerzy

Skorzystaj na doświadczeniu najlepszych ekspertów w branży

PROGRAM KURSU

jQuery UI Accordion – Default functionality

Moduł wprowadzający

 • Powitanie
 • Plan gry
 • Co otrzymasz?

Modele kontraktowe w branży IT

 • Powitanie
 • Sytuacja na rynku IT
 • Model umowy o dzieło
 • Model usługowy
 • Modele mieszane
 • Realizacja projektu IT w metodyce Waterfall i jej wpływ na model kontraktowy
 • Realizacja projektu IT w metodyce zwinnej i jej wpływ na model kontraktowy
 • Najważniejsze orzeczenia sądowe
 • Pozostałe modele kontraktowe

Umowa na wykonanie projektu IT, czyli wszystko o umowie wdrożeniowej

 • Powitanie
 • Charakter umowy o dzieło – ogólne omówienie
 • Oznaczenie stron umowy
 • Obowiązki stron umowy
 • Przedmiot umowy wdrożeniowej
 • Zasady współdziałania
 • Własność intelektualna
 • Zasady płatności
 • Procedura testów
 • Procedura odbioru
 • Odstąpienie
 • Odpowiedzialność
 • Gwarancja
 • Rękojmia
 • Rozwiązywanie sporów
 • Zabezpieczenie wykonania umowy
 • Zakaz zatrudniania personelu wykonawcy
 • Zachowanie poufności
 • Postanowienia końcowe
 • Załączniki
 • Wzory dokumentów do pobrania

Własność intelektualna w projektach IT

 • Powitanie
 • Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej
 • Prawo autorskie w projektach IT
 • Podział praw autorskich
 • Utwór pracowniczy
 • Pola eksploatacji
 • Wstęp do umów dotyczących eksploatacji własności intelektualnej
 • Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych
 • Licencja
 • Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych
 • Ochrona programów komputerowych
 • Najczęstsze błędy w umowach IT w zakresie własności intelektualnej
 • Wzory dokumentów do pobrania

Pracownicy i podwykonawcy w projektach IT

 • Powitanie
 • Formy zatrudniania pracowników i współpracowników
 • Na co uważać z umowach z pracownikami? (wprowadzenie)
 • Zakaz konkurencji
 • Własność intelektualna
 • Ochrona danych osobowych w procesie zatrudnienia
 • Zakaz zatrudniania personelu pracodawcy
 • Zakaz odejścia do klienta pracodawcy
 • Jak napisać umowę ze współpracownikiem, aby nie była zakwalifikowana jako UoP?
 • Zachowanie poufności
 • Wzory dokumentów do pobrania

Umowa serwisowa, czyli wszystko o umowie SLA

 • Powitanie
 • Oznaczenie stron
 • Charakter usługowy SLA
 • Przedmiot umowy SLA
 • SLA a gwarancja
 • Kategorie błędów
 • Czas reakcji i naprawy
 • Naprawa a obejście błędu
 • Procedura zgłaszania błędów
 • Własność intelektualna
 • Wynagrodzenie
 • Czas obowiązywania umowy i wypowiedzenie
 • Zachowanie poufności
 • Postanowienia końcowe
 • Wzory dokumentów do pobrania

Umowa na świadczenie usług programistycznych

 • Powitanie
 • Oznaczenie stron
 • Przedmiot umowy i charakter usługowy umowy
 • Charakter umowy ramowej i zamówień
 • Obowiązki zamawiającego i wykonawcy
 • Zasady współdziałania
 • Własność intelektualna
 • Zasady płatności
 • Zamówienie
 • Odstąpienie
 • Rozwiązywanie sporów
 • Odpowiedzialność
 • Zabezpieczenie wykonania umowy
 • Zakaz zatrudniania personelu wykonawcy
 • Zachowanie poufności
 • Postanowienia końcowe
 • Załączniki
 • Wzory dokumentów do pobrania

Umowa na body leasing w IT

 • Powitanie
 • Charakter usługowy umowy
 • Oznaczenie stron
 • Przedmiot umowy
 • Body leasing a team leasing
 • Ogólne zasady współpracy
 • Odpowiedzialność
 • Własność intelektualna
 • Zachowanie poufności
 • Postanowienia końcowe
 • Wzory dokumentów do pobrania

Ochrona danych osobowych w projektach IT

 • Wprowadzenie do ochrony danych osobowych
 • Administrator a procesor
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki administratora
 • Obowiązki administratora względem pracowników i podwykonawców
 • Wdrożenie RODO krok po kroku
 • Dokumentacja wewnętrzna
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Odpowiedzialność
 • Procedura kontroli administracyjnej
 • Wzory dokumentów do pobrania

Poznaj autorów kursu – Łukasz Kulicki
Radca prawny – Partner

Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej. Członek zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym w ramach Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Analityk zajmujący się prawnymi aspektami zmian cywilizacyjnych powodowanych przez rozwój nowych technologii w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Chmura Obliczeniowa w Zarządzaniu Projektami i Organizacją.

Poznaj autorów kursu – dr Marek Porzeżyński
Radca prawny

Doktor nauk prawnych, MBA, CIPP/E, Radca prawny w Kancelarii Linke Kulicki. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA – Innovation and Data Analysis organizowane przez IPI PAN wraz z Utah Valley University. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Specjalista z zakresu własności intelektualnej i prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Od ponad dekady doradza Klientom w zakresie swojej specjalizacji oraz uczestniczy w transakcjach na rynku nowych technologii. Doświadczenie zdobywał w największych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych. Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii „Zdolność patentowa programów komputerowych”. Wykładowca wielu uczelni publicznych, jak również prywatnych. Prelegent na wielu konferencjach naukowych i branżowych, keynote speeker. Popularyzator wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.

© Sages 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone